หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินสูง - ต่ำ ระหว่างภูเขา มีลำคลองตัดผ่านเป็นช่วงสั้นๆ ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 
พื้นที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 14 ของ
พื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 4,200 ไร่ อยู่ในอาณาเขตด้านทิศตะวันออกของ
หมู่ที่ 5 โดยมีลำน้ำลำสนธิ ไหลมาจากตำบลกุดตาเพชร มาทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของพื้นที่
 
พื้นที่ราบสลับลอนคลื่นประมาณร้อย ละ 86 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 26,034 ไร่ เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตก ของถนนลำสนธิ - กุดตาเพชร ซึ่งเป็นถนน
แบ่งเขต ตำบลเขารวกกับตำบลลำสนธิ
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะทางภูมิอากาศ แบบมรสุม แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชาชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูล
  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 
วัดเขารวก หมู่ที่ 2
 
วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 3
 
วัดคลองมะนาว หมู่ที่ 4
 
วัดวังทอง หมู่ที่ 5
 
ไฟฟ้าในตำบล
  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่มีปัญหาที่ไฟฟ้าส่องสว่างทาง หรือที่สาธารณะ เนื่องจากพื้นที่นั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ
 
ประปาในตำบล
  มีกิจการประปา ซึ่งได้ให้บริการน้ำอุปโภค
และบริโภคทุกหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
 
การสื่อสารในตำบล
 
อินเตอร์เน็ตตำบล
 
ที่ทำการไปรษณีย์ (ลำสนธิ)
 
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การศึกษาในตำบล
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 
งานปริวาสกรรม
 
ประเพณีวันสงกรานต์
 
ประเพณีวัยลอยกระทง
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา / ออกพรรษา
 
ประเพณีงานวันสารทไทย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
- ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
- โรงเรียนบ้านวังทอง
 
- โรงเรียนบ้านเขารวก
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
- โรงเรียนบ้านวังทอง
 
- โรงเรียนบ้านเขารวก
 
ที่อ่านอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังทอง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขารวก
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
การคมนาคม
แหล่งน้ำ
 
การเดินทางเข้า - ออก หรือการเดินทางภายในตำบลสะดวกคล่องตัว โดยมีถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและบางช่วงเป็นถนนลูกรัง
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่    
    - คลองกกหาด    
    - คลองยุบหางไหล    
    - คลองขานาง    
    - คลองแก่งคันนา    
    - คลองหนองปลาไหล    
    - คลองซับยายดำ    
    - คลองซีบาร์    
    - คลองซับไทร    
    - คลองหลังฝาย    
    - คลองลำสนธิ    
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่    
    - บ่อน้ำตื้น    
    - บ่อบาดาล    
    - สระน้ำ    
    - ประปาหมู่บ้าน    
    - บ่อโยก    
    - ฝาย    
 
การบริการ
การท่องเที่ยว
 
ปั๊มหลอด จำนวน 9 แห่ง
 
ปั๊มหัวจ่าย จำนวน 2 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 8 แห่ง
 
ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 แห่ง
 
ลานมัน จำนวน 1 แห่ง
 
โรงรับซื้อข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านซ่อมรถเพื่อการเกษตร จำนวน 2 แห่ง
 
น้ำตกน้ำโตน ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลาง ปัจจุบัน
ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนิน
การวางแผนเพื่อปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
 
อาชีพประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ถั่วเขียว
มันสำปะหลัง ข้าวฟ่าง โคเนื้อ โคนม สุกร กระบือ ไก่พื้นเมือง และเป็ดเทศ
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่
ไผ่รวก และมีทรัพยากรแร่ธาตุ ได้แก่ หินปูน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 036-689-839
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 036-689-839
จำนวนผู้เข้าชม 25,206 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10