หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนพิเศษ 82 ง/หน้า 3/15 ตุลาคม 2542 ใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และมี
การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2543
 
ที่ตั้ง
  ตำบลเขารวก เป็นหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีระยะทางห่าง
จากที่ทำการอำเภอลำสนธิ ประมาณ 11 กิโลเมตร มีระยะห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ประมาณ 130 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 241 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 48.375 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,234 ไร่
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,620 คน
 
ชาย 1,311 คน คิดเป็นร้อยละ 50.04
 
หญิง 1,309คน คิดเป็นร้อยละ 49.96
 
จำนวนครัวเรือน 890 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 54.16 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
"ตำบลเขารวก" แยกการปกครองจาก ตำบล
ลำสนธิ มาเป็นตำบลเขารวกในปี พ.ศ.2528 เหตุที่
เรียกว่าตำบลเขารวก เนื่องจากพื้นที่ในตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีภูเขาอยู่เป็นแนวเขต ติดต่อกับตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งบนภูเขามีไม้รวกขึ้นหนาแน่น ชาวบ้านได้นำไม้รวก มาทำประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อภูเขาดังกล่าวว่า “เขารวก” จึงเป็นที่มาของชื่อตำบล
"เขารวก"
 
ในปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเขารวกอพยพมาจากหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ อยุธยา นครสวรรค์ ชัยนาท และลพบุรี ซึ่งเป็นคนภาคอีสานและภาคกลาง จึงทำให้มีประเพณีผสมผสานระหว่างไทยภาคกลางและภาคอีสาน การตั้งถิ่นฐานของราษฎร จะมีการตั้งบ้านเรือนตามแนวถนนและแหล่งน้ำ โดยตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มตามพื้นเพที่อพยพเข้ามาอยู่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 วังทอง 234 232 466 159  
2 เขารวก 152 156 308 114
  3 เขารวกน้อย 282 283 565 205  
4 คลองมะนาว 224 232 456 154
  5 วังเงิน 246 241 487 136  
6 เขารวกสามัคคี 173 165 338 122
  รวมทั้งสิ้น   1,311 1,309 2,620 890
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2664 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 036-689-839
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 036-689-839
จำนวนผู้เข้าชม 25,225 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10